เถ้าแก่น้อย View my profile

ความต้องการของ iStockphoto

posted on 25 Aug 2014 16:34 by klinsc in notes
Images that iStock does need

Corporate shots: Illustrate the many sides of modern business.

Concepts and Visual Metaphors: Go beyond the literal, and help a designer
explain something in a new way.


Food and Beverages: Cuisines from around the globe.

Groups & Teams: People working together.

Holiday & Seasonal Themes: Show all the ways we celebrate.
Include more than religious celebrations; let's see local festivals and customs as well.


Non-Business Jobs: The word is filled with mechanics, garbage men, baristas, and more.

People Interacting: Human interaction is a constant in this world.

Religion and Spirituality: The rich tapestMore colorsry of the world's beliefs.

Science and Technology: Accurate and true depictions of the cutting edge of human knowledge.

Social Issues: Poignant looks into the issues that impact us.

Sports: For fun, for fitness, for glory. We'd love to see more team sports.
 

จังหวะ 6/4

posted on 10 Jul 2014 11:34 by klinsc
ใครบอกว่าฉันเป็นคนไม่ชอบผจญภัย ใจจริงๆ ฉันชอบนะ  อย่างน้อยตอนเด็กก็อยากสร้างบ้านบนต้นไม้ล่ะกัน
ฉันอยากออกไปเที่ยวหลายๆที่บนโลก   พบเจอผู้คน  เก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆ เรียนรู้โลก ชีวิต และจิตวิญญาณของแต่ละที่   
อยากจะใช้เวลาที่มีให้คุ้มค่า  ก่อนที่ร่างกายของเราจะบุพัง  จากนั้นก็กลับมาสรรค์สร้างสิ่งที่ตัวเองรัก
ร้อยเรียงตัวโน๊ตในคีย์เอเมเจอร์ให้เข้ากับจังหวะ 6/4  จังหวะของกระเดื่อง  สะแนร์และโคลสไฮแฮทเท่ๆ ซัก 8 อัลบั้ม
โอ้ สวรรค์!
 

Recommend